Tiltalt for køyring i amfetaminrus

Ei kvinne frå Ulstein kommune må møte i retten tiltalt for å to gongar ha køyrt bil medan ho var påeverka av narkotika.   Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Ei kvinne frå Ulstein kommune er tiltalt for to brot på vegtrafikklova og to brot på legemiddellova. Saka kjem opp i Møre og Romsdal tingrett i byrjinga av september.