Kystverket vil utdjupe Skinnabrokleia, Svædet og Kyrkjefluda

Kystverket har tatt initiativ til å utbetre farleden frå Røyrasundet i Herøy i sør til Ålesund i nord, då dei ser på det som ei viktig ferdselsåre.

Ferdselsåre: Kystverket har tatt eit planinitiativ for å utbetre farleden frå Røyrasundet i sør til Ålesund i nord. Kartet er henta frå eit notat Multiconsult har utarbeidd på oppdrag for Kystverket. 

Nyhende

Utbetring av farleden inkluderer ein kombinasjon av nye sjømerke og utdjuping av nokre område i farleden som er grunne. Det er førebels ikkje avgjort om massane skal deponerast på land eller i sjø.