Tidlegrøystinga er i gang på rådhusa

Nyhende

Måndag 13. september er det Stortings- og sametingsval i Noreg. Om du ikkje har høve til å røyste denne dagen, eller i den ordinære førehandsrøsyteperioden som startar 10. august, kan du tidlegrøyste på rådhuset.