Koronavaksine:

Så mange nordmenn har fått første dose

3.499.174 personar er vaksinerte med første dose av koronavaksine i Noreg, viser FHIs statistikk torsdag. 1.774.808 personar har fått andre dose.

Koronavaksine: 3.499.174 personar er vaksinerte med første dose av koronavaksine i Noreg.  Foto: Arkiv/Ole-Ottar Karlsen Høgstavoll.

Nyhende

Til saman 64,9 prosent av befolkninga har dermed fått første dose, medan 32,9 prosent av befolkninga er fullvaksinerte. For befolkninga over 18 år er talet høvesvis 81,8 og 41,5 prosent.