Desse eigedomane skifta eigar i august

Nyhende

I løpet av august vart det registrert om lag 70 tinglyste eigedomar i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Dette er noko færre enn i juli, men ikkje den store nedgangen.