Fleire lokale namn i det nye styret

Det nye styret i Motvind Nordvest varslar at dei blir å rekne med i tida frametter. Bak frå venstre: John Ivar Myklebust (leiar), Kjell Tandberg, Øyvind Grimstad Gryt (nestleiar) og Kaja Runde. Framme frå venstre: Jørgen Aakre, Anne Hestflått og Jarl Molnes.  Foto: privat

Nyhende

Motvind Nordvest er i vinden og har no 1700 medlemer.