Håper på folkeleg debatt om oppdrett

Hareid kommune tenkjer å ha eit folkemøte om kystsoneplanen når dei kjem lenger ut i prosessen.
Nyhende

Då Hareid formannskap tidlegare denne veka vedtok å sende den interkommunale kystsoneplanen for Søre Sunnmøre ut på høyring og la den til offentleg ettersyn, vart det tilløp til diskusjon om fiskeoppdrett.