Stortingsval 2021

Sjå resultata frå Ulstein

Frå 21.00 kan du følgje med på valresultata frå Stortingsvalet 2021. I denne saka får du resultata frå Ulstein. Merk at dette er mellombelse resultat. I grafikken ser du kor mange prosent av stemmene som er talde.
Nyhende