Stortingsval 2021

Sjå valresultatet frå Sande

Frå 21.00 kan du følgje med på valresultata frå Stortingsvalet 2021. I denne saka får du resultata frå Sande. Merk at dette er mellombelse resultat. I grafikken ser du kor mange prosent av stemmene som er talde.
Nyhende