Stortingsval 2021

Slik røysta Hareid

Frå 21.00 kan du følgje med på valresultata frå Stortingsvalet 2021. I denne saka får du resultata frå Hareid. Merk at dette er mellombelse resultat. I grafikken ser du kor mange prosent av stemmene som er talde.
Nyhende