Usemje om regjeringskifte

Hareid og Ulstein har hatt svært gode tal for førehandsrøysting, men det var likevel mange som tok turen til stemmelokala måndag.
Nyhende

Arne Grimstad (87) frå Hareid skulle måndag røyste ved Hareid Rådhus.