Her er Mørebenken

Mørebenken for dei fire komande åra. Sylvi Listhaug er også inne, men var ikkje til stades under valvaken i Ålesund måndag.   Foto: Staale Wattø/Sunnmørsposten

Nyhende

Med 99,8 prosent av stemmene frå Møre og Romsdal talde er det desse ni representantane som skal representere fylket på Stortinget dei fire komande åra.Mørebenken:

Birgit Oline Kjerstad (SV)

Per Vidar Kjølmoen (Ap)

Åse Kristin Ask Bakke (Ap)

Jenny Klinge (Sp)

Geir Inge Lien (Sp)

Helge Orten (H)

Sylvi Listhaug (FrP)

Frank Edvard Sve (FrP)

Framstegspartiet vart størst i Møre og Romdal med 22,4 prosent av stemmene, med Arbeidarpartiet like bak med 20,1. Senterpartiet hadde størst vekst og gjekk fram 4,7 prosentpoeng til 17,5 prosent av stemmene. Desse tre partia får inn to representantar på Mørebenken, medan Høgre og Sosialistisk Venstreparti får ein representant kvar.

Vil du sjå korleis Ulstein og Hareid stemte under valet? Sjå desse sakene:


Stortingsval 2021

Sjekk valresultata frå Ulstein

Frå 21.00 kan du følgje med på valresultata frå Stortingsvalet 2021. I denne saka får du resultata frå Ulstein. Merk at dette er mellombelse resultat. I grafikken ser du kor mange prosent av stemmene som er talde.Stortingsval 2021

Slik røysta Hareid - sjekk resultata

Frå 21.00 kan du følgje med på valresultata frå Stortingsvalet 2021. I denne saka får du resultata frå Hareid. Merk at dette er mellombelse resultat. I grafikken ser du kor mange prosent av stemmene som er talde.