Nytt verv til Berte Holstad Engen

Nyhende

Etter framlegg frå Bernt Brandal (Folkelista for Hareid kommune) vedtok Hareid formannskap samrøystes at Berte Holstad Engen (Høgre) skal vere dei folkevalde sin representant i styret for Hareid legesenter.