Kjøper opp Gnist-barnehagane

Verksemda Gnist Barnehager AS sine 17 barnehagar blir no ein del av Norlandia-barnehagane. Det gjeld mellom anna Gnist Holstad og Gnist Støylane.  

Nyhende

Barnehageselskapet Norlandia Preschools AS har signert ein avtale om å kjøpe den norske barnehagekjeda Gnist Barnehager AS. Det går fram av ei pressemelding frå Norlandia onsdag.