Bad om orsaking

Ordførar Knut Erik Engh var den einaste som tok ordet då Ulstein kommunestyre torsdag kveld behandla saka som gjeld eigenbetaling på sjukeheimen.

Ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh, på talarstolen i kommunestyret torsdag kveld.  Foto: Linda Eikrem

Nyhende

- Eg vil starte med å beklage, for kommunen skal følgje dei lover og reglar som gjeld, sa Engh.