Ein uvanleg start på kommunestyremøtet

Bernt Brandal fekk overlevert blomar frå Berte Holstad Engen.   Foto: Annika Brandal

Nyhende

Berte Holstad Engen (Høgre) hadde bede om å få seie nokre ord før møtet starta.