Arkeologisk registrering er utført

Turnhall: Sporstøl Arkitekter har teikna denne skissa av ny turnhall i Hareid. Hareid kommunestyre sa ja til at kommunen stiller simpel garanti, og forskotterer framtidige inntekter som mva. og tippemidlar. 

Nyhende

I samband med at det skal byggjast turnhall i Hareid, utførte Møre og Romsdal fylkeskommune arkeologisk registrering 16. september.