Meiner Ulstein ikkje følgjer regelverket for spesialpedagogisk hjelp

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal meiner at Ulstein kommune ikkje etterlever regelverket på fleire område i barnehagelova.

Funn: Statsforvaltaren meiner at Ulstein kommune ikkje etterlever regelverket på fleire områda når det gjeld spesialpedagogiske hjelp og kommunen si plikt å sikre at born med nedsett funksjonsevne for individuell tilrettelegging i barnehagen. Illustrasjonsfoto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Når foreldre ber om spesialpedagogisk hjelp for barnet sitt, må kommunen sørge for at PP-tenesta utarbeider ei sakkunnig vurdering, og at det blir fatta eit vedtak.