- Det var stor glede

Dei tilsette i Ulstein kyrkje valde å markere gjenopninga av landet på sin eigen måte.
Nyhende

- Vi sat i lunsjen i 12-tida fredag, akkurat då regjeringa hadde pressekonferanse for å fortelje at vi no kan leve som normalt etter koronapandemien, fortel kyrkjeverje Christfried Kaul.