– Gå tilbake til vanlege reinhaldsrutinar

God handhygiene vil framleis vere viktig, meiner FHI.   Foto: Tryg

Nyhende

Seniorrådgjevar Mette Fagernes ved Folkehelseinstituttet (FHI) meiner det ikkje lenger er naudsynt med regelmessig spriting av overflater.