– Skal auke aktiviteten i flyklubben

Laurdag vart anlegget til Volda og Ørsta flyklubb på flyplassen i Hovdebygda offisielt opna. Styreleiar Oddvar Strand er viss på at det gir endå meir aktivitet.

Ordførarane Sølvi Dimmen og Stein Aam stod for snorklippinga. Styreleiar Oddvar Strand kan nøgd sjå at anlegget er ferdig.   Foto: Rune Sæbønes

Nyhende

  Foto: Rune Sæbønes


Volda og Ørsta flyklubb er allereie blant dei mest aktive flyklubbane i landet. Klubben har 105 medlemmer, og har tre avdelingar, for modellfly, sportsfly og motorfly.