Læringskurva er brattare enn Mørdarebakken, og eg blir heilt andpusten

Tel du ein tråd feil, kjem du sjølvsagt heilt ut på ville vegar  Foto: Linda Eikrem

For kvart sting eg tek aukar respekten for dei som verkeleg kan dette handarbeidet.

Nyhende

Eg er eit såkalla ja-menneske. Eit slikt som ser lyst på livet og har stor tru på at ting ordnar seg.