– Det er ambulant team som er framtida, det er viktig å få tenestene der du bur

Ann-Kathrin(Tine) Storøy, Stian Lehmann Scheide, Dag Vaagen og Anders Riise håper kommunane blir høyrde, så ambulent team i Myrvåg ikkje blir flytta til Volda.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Høgre sine lokallag i Hareid, Ulstein, Herøy og Sande går til felles front for å berge det ambulante teamet for psykisk helse og rus i Myrvåg. Dei har lite til overs for framlegget om å flytte tenesta til Volda.