Skal betale ned 90 millionar

Ulstein formannskap var samde om at kommunen bør prioritere å betale ned gjeld.

Ulsten formannskap var samde om at dei bør prioritere å få betale ned gjelda til kommunen.   Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Nyhende

Kommunestyret har tidlegare bede om at det blir lagt fram nye økonomiske styringsindikatorar for kommunen.