Kan de høyre lyden av kyr som rautar og kjenne lukta av nyslått gras?

– No er de med på å vedta ein plan for at dette skal bli meir vanleg dei neste ti åra, sa Anne Kathrine Løberg til Ulstein formannskap.

Landbruk: Anne Kathrine Løberg fortalde Ulstein formannskap at det har vore ein god prosess rundt kommunedelplanen for landbruk. Det kom til saman 28 personar på dei tre grendemøta, og det var godt engasjement hjå dei som kom. Foto: Ingvild Aursøy Måseide 

Nyhende

Anne Kathrine Løberg er avdelingsleiar på Landbrukskontoret for Herøy, Ulstein og Sande, tidlegare kalla landbrukssjef.