IMDi oppmodar Ulstein og Hareid om å busette flyktningar

Hareid kommune blir oppmoda om å busette 11 flyktningar neste år.   Foto: Linda Eikrem

Nyhende

Integrerings- og mangfaldsdirektoratet skriv at dei reknar med at det vil vere behov for å busetje 5500 flyktningar i 2022. Talet er særs usikkert på grunn av uvisse rundt innkomst av overføringsflyktningar i 2022.