Vil ha Ørsta/Volda-Oslo vurdert som statleg flyrute

Fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal ber staten inkludere flyruta Ørsta/Volda-Oslo i arbeidet med det komande anbodet for kortbanenettet.

Fly: Det er Widerøe som trafikkerer ruta Ørsta/Volda-Oslo.   Foto: Terje Bendiksby/NTB/NPK.

Nyhende

Flyruta vart i anbodet som starta 1. april teken ut av FOT-ordninga (Forplikting om offentleg tenesteyting), og med det gjort om til ei kommersiell rute. Så vart flyruta igjen teken inn i FOT-ordninga 15. april i år.