Skryte og «vere skryten»

Eselet skryt.  Foto: Mihael Simonic, Wikimedia Commons

Nyhende

Edgar Gjerde undrar seg over at ordet SKRYTE her på Sunnmøre på den eine sida handlar om å vere SKRYTEN (stygg), medan vi på den andre sida har verbet Å SKRYTE, som tyder noko heilt anna.