Storflaum i Follestaddalen

– Har aldri sett det så gale

- Eg har aldri sett det så gale. Sluttar det ikkje å regne, kan dette gå heilt gale.

Follestaddalselva er gigantstor, og Kjempesteinen er ikkje synleg.   Foto: SVEIN AAM/Møre-Nytt

Nyhende

(Møre-Nytt): Det seier maskinførar Ronny Åmås.