Leiargruppa blir utvida med to personar til

Nyhende

Dei som frå før sat i leiargruppa til kommunedirektøren i Ulstein kommune var i tillegg til han dei fire kommunalsjefane. Kommunedirektør Verner Larsen er den øvste administrative leiaren i kommunen.