Ekstremvêret Gyda held fram

Mest sannsynleg med hendingar i dag

Vatnet fløymde over vegbana på Skodjevegen på Skodje i Ålesund i natt, der grøfter og bekkar ikkje tek unna vatnet som kjem under ekstremvêret Gyda. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB 

Nyhende

Ekstremvêret Gyda har framleis ikkje ført til store øydeleggingar, men torsdag er ifølgje NVE dagen det er mest sannsynleg med hendingar.