Jon Fosse-arkivet er klart til bruk

  Foto: Cecilie Seiness

0

– I dag er dette ein heilt vanleg paraply, men det er det ikkje om femti år, seier direktør Ottar Grepstad i Ivar Aasen-tunet.

Nyhende

Jon Fosse-arkivet er klart til bruk. Fredag 10. september får Jon Fosse Den internasjonale Ibsenprisen. Same dagen er forfattarens eige klipparkiv saman med mykje korrespondanse, foto og anna materiale sortert på enkelt vis og tilgjengeleg i Ivar Aasen-tunet.

Mellom gjenstandane er ein paraply Jon Fosse brukte for nokre år sidan.

– I dag er dette ein heilt vanleg paraply, men det er det ikkje om femti år, seier direktør Ottar Grepstad i Ivar Aasen-tunet.

Han opplyser at materialet førebels berre er grovsortert, men at interesserte no kan finne mykje av det dei er ute etter.Saman med Det Norske Samlaget og Det Norske Teatret arbeider Nynorsk kultursentrum med å få til eit permanent Jon Fosse-arkiv. Grunnlaget er den omfattande forprosjektrapporten Tyngda av ein forfattarskap som Kirsti M. Thorheim la i 2008. Inntil vidare er arkivmaterialet plassert i Ivar Aasen-tunet.– Førebels er Jon Fosse-arkivet berre eit provisorium. Kvart år søkjer vi om midlar frå Kulturdepartementet for å kome vidare med planane, og det held vi fram med til vi lykkast, seier Ottar Grepstad.