Redningsselskapet:

Melder seg på i kampen for Skipstunnel

Generalsekretæren i Redningsselskapet opnar modell av skipstunnelen under fiskerimesse i Trondheim.
Nyhende

Den nytilsette generalsekretæren i Redningsselskapet, Rikke Lind, gjer bygging av Stad Skipstunnel som ei av sine første kampsaker. Tysdag vil ho avduke ein modell av tunnelen på standen til Sogn og Fjordane Fylkeskommune under fiskerimessa Nor-Fishing 2012.

- Hundrevis av menneskeliv har gått tapt på kysten rundt Stad. Mange liv kan reddast dersom ein tunnel blir snarleg realisert, hevdar Redningsselskapet.

Det har blitt kjempa for bygging av tunnelen i mange tiår. Dei første skissene for tunnelen kom allereie på 1870-talet, og under siste verdskrigen hadde tyskarane seriøse planar for bygging av tunnelen.

Dei siste tiåra har det kome nye planar. Det er no to alternativ som ligg på bordet. Det store alternativet er kostnadsrekna til 1,7 milliardar kroner, medan eit mindre alternativ skal koste 1,2 milliardar kroner.

- Med tanke på kva tunnelen vil bety for samferdsle og miljø er det ikkje tvil om at dette er eit samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, hevdar Redningsselskapet.