Det går mot semje mellom Bjørndalsfondet og kommunen

foto