Samferdselsministeren vil snakke med kystfylka

foto