Det er enno ikkje kjent om personar vart skadde som følgje av uhellet.