Det skriv Åndalsnes avis. Tjuveriet vart gjort tidlegare denne veka. Det skal vere snakk om tjuvgods til ikkje ubetydelege summar, i all hovudsak elektronisk utstyr.

Dei to tjuvane var ikkje kjenningar av politiet. Men dei var på veg ut av fylket. Personane blir framstilte for varetektsfengsling.