Åttebarnsmora Simret sit framleis på flyplassen i Frankrike, kan Ranveig Kaldhol opplyse om.

Den 31. mars skal dei få vite om Frankrike har funne nokon bustad til dei.

Mange har sagt til Kaldhol at dei gjerne vil støtte slik at familien kan få kjøpe seg eit varmt måltid av og til.

Dei som vil hjelpe familien kan setje inn pengar på kontonummer 0539 58 85032. Merk innbetalinga med Simret.

Ber Norge og Frankrike ta grep

Mor med åtte barn har budd på flyplass i ei veke