Professorane  May-Britt og Edvard Moser held foredrag på Runde Miljøsenter laurdag den 28.juni

Dei skal fortelje om si banebrytande forsking på hjernen.  Særlig har dei arbeidd med hukommelse og mottatt fleire internasjonale prisar for dette arbeidet. I si forsking har dei mellom anna gjort oppdagingar som kan føre til nye behandlingsmetodar for Alzheimer

Edvard og May-Britt Moser er begge professorar i nevro-vitenskap ved Kavli instituttet ved NTNU.

Med på foredraget blir også professor Georgy Buzsaki fra New York University. Foredraget er ope for alle og forskinsgresultata vil bli presentert på ein måte som dei fleste kan forstå.

«Stadsans og minne- kva skjer i hjernen?»

Temaet er svært aktuelt for mange og det vil bli høve til eig god ykt med spørsmål.

Ekteparet Moser har røter i Hareid og  Herøy, er blitt verdskjende for forskninga si på korleis hjernen hugsar stadar og retningar. Dei har begge mottatt ei rekkje prestisjetunge internasjonale prisar for nyskapende og  framifrå forsking innan sine felt. Blant anna tok dei nyleg mot  Horwitz prisen frå Colombia Universitetet i USA, for funn som kan føre til nye behandlingsmetodar  for Alzheimers.

Edvard og May-Britt Moser er grunnleggarar av Kavli Institute for Systems Newro Science samt Centre for  the Biology of Memory ( KI/ CBM) ved NTNU i Trondheim. May- Britt Moser er også  leiar av Centre for Neural Computation.