Kvinna meiner at leigemarknaden på hus og leilegheiter i Ulsteinvik er i ferd med å gå heilt bananas, og skulda legg ho på lokale firma, som treng hus til dei mange leigearbeidarane som no jobbar i regionen. Bustadprisane i Ulsteinvik er ikkje lenger for vanlege folk, meiner ho. Kvinna har to born og vart skild for nokre år sidan. Allereie då hadde det begynt å bli vanskeleg å skaffe seg ei leilegheit i Ulsteinvik. Som åleinemor hadde ho ikkje råd til å betale mellom 6000 til 8000 kroner i månaden for ei leilegheit. Det enda med at ho og borna måtte flytte heim til foreldra hennar, der borna i sju månader låg på flatseng. Etter den tid har ho gjennom Ulstein kommune fått leigd ei leilegheit til 4000 kroner månaden. Men borna mine begynner å bli store, og dei likar ikkje lenger å dele soverom. Dessutan har eg fått meg sambuar og vi ventar barn. Derfor begynte vi å jakte på eit større husvære. Med sambuar har eg ikkje lenger sjanse på å få ei kommunal leilegheit, fortel kvinna. Alle plassar sambuarparet spurde låg prisen ein stad mellom 7000 til 11.000 kroner månaden. Ofte berre med eitt soverom. Gleda var derfor stor då dei i november i fjor fekk nyss om eit bustadhus som stod tomt. Dei kontakta eigaren og fekk tilslag på å leige huset for 5000 kroner månaden.

Skulle få flytte inn 1. januar

Avtalen var at vi skulle få flytte inn 1. januar i år. Sambuaren min har gått på skulen ein annan stad i landet, og då han flytta tilbake til Ulsteinvik til jul, fekk han lov til å plassere sakane sine i huset. Huseigaren var ikkje heilt ferdig med å vøle huset, det stod att litt foringsarbeid på nokre vindauge, men vi fekk beskjed om at det skulle vere ordna med det første, hevdar kvinna. Då innflyttingsdagen 1. januar kom, fekk sambuarparet beskjed om at dei ikkje kunne flytte inn enno likevel, for huseigaren hadde bestemt seg for å få restaurere eit bad også. Ny avtale var at vi skulle få flytte inn 1. februar, påstår kvinna.

Sjokkmelding to dagar før innflytting

Ho karakteriserer det derfor som eit sjokk at dei to dagar før innflyttingsdatoen, 30. januar, fekk telefon frå huseigaren om at dei ikkje kunne få flytte inn likevel. Huseigaren hadde fått tilbod om å leige ut huset til eit lokalt firma, som ville betale ei langt høgare husleige. Huseigaren sa at ein slik sjanse kunne han ikkje gå frå seg, og at vi snarast måtte hente flyttelasset som stod i huset, hevdar kvinna. På den kommunale leilegheita er det tre månaders oppseiing, og ho har for lengst sagt opp. Kvinna fortel at ho kjenner fleire vanlege folk som no synest bustadmarknaden i Ulsteinvik er i ferd med å renne over alle støvelskaft. Ikkje berre på leilegheiter, men også på kjøp av hus. I dag blir husa selt til fleire 100.000 kroner over takst, meiner ho. Sambuarparet har inntil vidare blitt berga av ei grei svigermor på Hareid. Ho har sagt seg villig til å flytte på loftet, slik at dei unge kan innta hovudetasjen. Men dette inneber at borna må flytte ut av Ulstein kommune.