Kaptein Ottar Vattøy på "Melshorn opplyser at delane til den øydelagde thrustaren no er komne frå Finland. Dei hadde tenkt å segle ferja til Ulsteinvik der folka ved Rolls-Royce Marine har toppkompetanse på denne type thrustarar. Men vêrmeldinga varsla kraftig nordvest, og skipperen skrinla planen. Melshorn er ikkje noko havgåande skip, slår han fast. I staden vart det rekvirert kranbil for å utføre reparasjonsarbeidet på Hareid. Vattøy stadfester at det er thrusteren som vart skadd etter samanstøyten med moloen i september i fjor, som no har fått seg ein smell. Men han meiner det er tvilsamt at skaden no har samanheng med førre skaden. Toppgiret er no kome på plass, og Rolls-Royce driv no å testar ut at alt fungerer som det skal. Vi kan ikkje setje ferja inn i fast rute før vi veit at alt fungerer, forklarer Vattøy. Håpet hans er at Melshorn går i rute om nokre timar, men han torer ikkje å love noko sikkert. Uansett seglar Melshorn på dispensasjon. Under samanstøyten med moloen på ytre Hareid vart huda under skroget skadd, og denne skal skiftast ut. Men klusset med å skaffe erstatningsskute gjer at Melshorn har fått løyve til å gå ei veke ekstra. Først måndag om ei veke skal ho inn på verkstad. Innan den tid skal erstatningsferja "Røsund" vere komen til Hareid frå Bogneset i Nordland. Ferjeselskapet Hurtigruten Group har siste veka hatt mykje bal med ferjelogistikken sin. Erstatningsferja "Hamarøy", som var sendt 550 nautiske sjømil frå Hareid, viste seg å stikke for djupt i sjøen ved Hareid ferjekai. No er ho på veg nordover, men ligg vêrfast ved Bodø. Bølgjene i Vestfjorden er 7 meter høge, og kapteinen vil ikkje ein gong prøve å bryne seg på dei. Dårleg ver er det også for "Røsund", men ferjeselskapet har god tru på at ho skal nå Hareid i tide, slik at ho erstattar Melshorn frå neste måndag.