Det går føre seg mykje tullkøyring på sjøen skal vi tru resultatet av siste vekespørsmål. 80 prosent av dei som har avgitt svar helsar ei obligatorisk båtførarprøve velkomen. 20 prosent gjer det ikkje. I alt er det registrert 180 svar. Denne veka loddar vi stemninga før det tilstundande valet og spør: Skal du røyste ved kommune- og fylkestingsvalet i år?