Då åtvara ho kommunane om å la seg rive med av dei gode tidene næringslivet på Sunnmøre gjev. Sjølv om ho er fascinert over den rivande utviklinga som gir kommunane rekordarta vekst i skatteinntektene, ber ho om måtehald. - Mitt råd til kommunane som opplever store overskot i år, er å betrakte dette som eingongsinntekter som ein ikkje kan rekne med vidare framover, sa Solberg i følgje Vestlandsnytt. Ho la til: - Korleis kommunane forvaltar overskotet får vere deira sak, men eg meiner det luraste er å plassere dei som ein "buffer" til tyngre tider, seier ho til Vestlandsnytt.