Eg byrjar å verte gamal. I februar rundar eg 62 år, og kunne ha gått av med AFP. Men eg synest det er litt tidleg å ta farvel med yrkeslivet, så i staden søkte eg om å få gå ned til pedagogisk konsulent. Det fekk eg innvilga. Avtalen inneber at eg vert sitjande i jobben til ny skuleleiar er på plass, og målet er tilsetjing innan skulestart, seier Prytz til Vestlandsnytt.