Statens vegvesen melder om at det skal utførast vedlikehaldsarbeid i Eiksundtunnelen. Det blir difor redusert framkommelegheit og manuell dirigering frå klokka 22.00 torsdagskvelden til klokka 06.00 fredagsmorgonen.