Ulstein-politikarane meiner det hastar med å få i gang arbeidet med Sjøgata. Finansieringa av Sjøgata må vere på plass dersom Ulsteinvik Utvikling AS skal satse på Sjøsida. – For at private aktørar skal satse 400 millionar kroner på Sjøsida, så er vi avhengige av å finansiere Sjøgata først, seier politikar Tor Meinseth (H), og ber fylket om 18 millionar kroner til første byggjesteg av Sjøgata.

Frå venstre politikarane Tor Meinseth (H) og Knut Erik Engh (Frp) med Elise på armen.