Delte i synet på kor mange flyktningar Ulstein kan ta imot