Jens Terje Johnsen vert prest i Hareid.

Sidan Ulstein fram til august står utan sokneprest, vert det tre innslag av herøyprestar i påskegudstenestene i Ulstein.

2. påskedag vert det høgmesse med nattverd, ved Ole Brubakk, på Bygdastova i Ulsteinvik.

Skjærtorsdag, 21. april, skal Jens T. Johnsen først halde nattverdsgudsteneste på Ulstein sjukeheim, deretter skal han ha høgmesse i Ulstein kyrkje om kvelden.

Første påskedag, 24. april, vert det høgmesse ved Bjørn Leinebø om morgonen i Ulstein kyrkje.

Påskeaktivitet i kyrkjene i Ulstein kyrkje vil foreløpe seg slik:

Skjærtorsdag 21. april

Hadartun kl.1630

Nattverdsgudsteneste ved sokneprest Møgster

og kantor Ida Teige.

Ulstein sjukeheim kl 1600

Nattverdgudsteneste v/Jens Terje Johnsen

Ulstein kyrkje kl 1900

Høgmesse v/Jens T Johnsen.

Nattverd.

Takkoffer til Kirkens SOS

Langfredag 22.april

Hareid kyrkje kl.1900

Pasjonsgudsteneste ved sokneprest Møgster.

Ulstein kyrkje kl 1100

Langfredaggudsteneste v/Michal Møgster.

1.Påskedag 24.april

Hareid kyrkje kl.1100

Høgmesse ved sokneprest Møgster.

Dåp, nattverd. Offer til NMS.

Ulstein kyrkje kl 1100

Høgmesse v/Bjørn Leinebø.

Dåp.

Nattverd.

Takkoffer til NMS

2.Påskedag 25.april

Bygdastova, 11.00, høgmesse med nattverd.

Hareid kyrkje kl. 1600

Samtalegudsteneste med konfirmantane

ved sokneprest Møgster og kyrkjelydspedagog Barbro Østrem.

Offer til misjonsprosjekt NMS.