Den nye skulen var kostnadsrekna til å koste 75 millionar kroner. Eit år seinare vart prisen oppjustert til 125 millionar. No er prisen auka til 150 millionar. Saka skal leggjast fram for Ulstein formannskap tysdag 20. mars.