Utbetalinga er i samsvar med vedtak som blei gjort i ordinær generalforsamling i Tussa 27. april i år. Der blei det fatta vedtak om at det skal kallast inn til ekstraordinær generalforsamling i løpet av 2012, der ekstraordinært utbyte på minimum 8 500 kr pr. aksje vert å vedta. Vedtaket er gjort etter tilråding frå styret i Tussa.

Sal av aksjar

I november gjekk Tussa ut med informasjon om at KLP ønskjer å kjøpe seg inn i selskapet. Aksjesalet inneber at KLP kjøper Tussa sin post med eigne aksjar på 12,8 prosent, og at det blir gjennomført ein emisjon på 2,2 prosent. Den samla eigardelen til KLP i Tussa vil etter emisjonen kome opp i 15 prosent, og avtalen vil ha ein verdi på 305 millionar kroner.

- Den økonomiske situasjonen i konsernet er sikra, og vi har økonomisk ramme til å gjennomføre utbetaling av utbyte, seier konsernsjef i Tussa Elling Dybdal.